post

آزمایشگاه کالیبراسون آزمون سنج دقیق

آزمایشگاه کالیبراسیون آزمون سنج دقیق آماده ارائه خدمات کالیبراسیون نیرو، دما، حجم، فشار، جرم، ابعاد و… به شما عزیزان می‌باشد.

این آزمایشگاه مورد تأیید مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران (گواهینامه ISO17025) به شماره گواهینامه NACI/Lab/614 می‌باشد. گواهینامه آزمون سنج دقیق را مشاهده فرمایید.

post

انجام خدمات کالیبراسیون در آزمایشگاه آزمون سنج دقیق

آزمایشگاه همکار کالیبراسیون آزمون سنج دقیق آماده ارائه خدمات به شما عزیزان در زمینه کالیبراسیون نیرو، دما، جرم، حجم، فشار و رطوبت می‌باشد.

برای اطلاع از جزئیات و مشاوره و همچنین بیان نظرات خود می‌توانید با کارشناسان ما با شماره 61907-021 داخلی 302 و 303 تماس بگیرید.

post

ارائه روش‌هایی برای ایجاد و تنظیم دوره‌های کالیبراسیون(1)

قسمت اول:

مقدمه:

نماد ها،یکاها،اختصارات:

اختصار

تعریف

NCR (No Calibration Required)

بدون نیاز به کالیبراسیون

NPCR(No Periodic Calibration Required)

بدون نیاز به کالیبراسیون دوره ای

CBU(Calibration Before Use)

کالیبراسیون قبل از استفاده

 تجهیزاتی که مستثنی از کالیبراسیون دوره ای هستند:

اقلامی که برای انجام اندازه گیری های کمی استفاده نمی شوند

اقلامی که به ندرت استفاده می شوند اما باید قبل از استفاده کالیبره شوند

اقلام معین شده به عنوان بدون نیاز به کالیبراسیون

اقلامی که فقط نیاز به کالیبراسیون اولیه دارند

1- NCR (No Calibration Required):

تجهیزاتی که اندازه گیری های کمی مهمی را انجام نمی دهند یا متعلقات تجهیزات دیگر هستند و یا فقط به عنوان اتصال دهنده کار می کنند،نیازمند کالیبراسیون نیستند. برای مثال گیرنده های RF قابل ردیابی به یک استاندارد فرکانس و بعضی از تجهیزات تست خودکار هستند.در موارد خاص ممکن است بعضی از تجهیزات متعلق به این گروه به درخواست استفاده کننده نیازمند کالیبراسیون باشند.

2- NPCR(No Periodic Calibration Required)

این تجهیزات از تعیین و تنظیم فواصل کالیبراسیون مستثنی هستند اما در شروع استفاده نیازمند کالیبراسیون اولیه و تنظیم هستند.بعضی از توجیهات برای تعیین اقلام این گروه به شرح زیر می باشد:

الف)تجهیز، اندازه گیری نمی کند و یا خروجی معلولی ندارد.

ب)تجهیز، به عنوان وسیله انتقال کاربرد دارد و از مقدار اندازه گیری یا خروجی آن بطور صریح استفاده نمی شود.

پ)تجهیز، اجزاء سیستم کالیبره شده یا متعلقات آن است.

ت)تجهیز، اندازه گیری می کند یا خروجی معلومی را ایجاد می کند که مقدار آن به وسیله یک گیج کالیبره شده در مدت استفاده نشان داده می شود.

ج)اندازه گیری های تجهیز تنها برای نشان دادن شرایط عملکردی استفاده می شود نه برای مقادیر عددی

نکته: اگر احتمال یا نشانه اضافه بارگذاری یا بد به کاربردن تجهیز وجود داشته باشد، تجهیز باید بلافاصله کالیبره شود و پس از آن در فواصل کوتاه تر، کالیبره شود تا این که نشان دهد پایداری آن کم نشده است.

نکته: هرگاه تجهیزی برای کالیبراسیون به خارج از آزمایشگاه ارسال شود، مشتری می تواند شروع دوره کالیبرسیون را از زمان شروع استفاده تجهیز قرار دهد.

3- CBU(Calibration Before Use)

تجهیزاتی که باید قبل از هر بار استفاده کالیبره شوند و نیازی به کالیبراسیون دوره ای ندارند.

 

تعیین اولین فاصله کالیبراسیون :

اولین فاصله کالیبراسیون یعنی فاصله زمانی بین اولین کالیبراسیونی که بعد از آن، تجهیز در آزمایشگاه مورد استفاده قرار می گیرد تا کالیبراسیون بعدی.

تصمیم گیری اولیه در تعیین فاصله کالیبراسیون بر مبنای عوامل زیر است:

توصیه سازنده تجهیز

میزان و شدت استفاده

تاثیر شرایط محیطی و سازگاری با مقتضیات محیط ( ارتفاع، ثاتیرات فصلی و …)

عدم قطعیت مورد نیاز در اندازه گیری

حداکثر خطای مجاز

تنظیم و یا تغییر دستگاه

تاثیر کمیت اندازه گیری شده ( مثال: اثر دمای بالا بر روی ترموکوپل ها)

کارکنان

تعداد بررسی های میان دوره ایی تجهیزات

…..

آزمایشگاه باید با توجه به توانایی فنی ،تحلیل و مهارت کارکنان، روش تحلیل مهندسی را اتخاذ کند. آزمایشگاه باید اطمینان داشته باشد که در فاصله زمانی تعیین شده ویژگی های اندازه شناختی تجهیز در محدوده خطای مجاز باقی خواهد ماند.

بطور کلی استاندارد اولیه به تجهیزاتی گفته می شود که قابلیت ردیابی کمیت ها با بالاترین رده درستی به استاندارد های ملی و بین المللی به وسیله آنها برقرار می شود.

استاندارد های ثانویه و انتقالی به تجهیزاتی گفته می شود که مقدار کمیت و عدم قطعیت اندازه گیری آن ها از طریق کالیبراسیون، یا مقایسه با استاندارد های اولیه از همان کمیت تعیین می شود. در آزمایشگاه ها ممکن است از استاندارد های ثانویه تحت عنوان استاندارد های مرجع نیز استفاده شود.

استانداردهای کاری به تجهیزاتی گفته می شود که به طور معمول برای کالیبراسیون، درستی سنجی یا بررسی سیستم های اندازه گیری،سنجه مادی یا مواد مرجع استفاده می شود. استاندارد های کاری بوسیله استاندارد های ثانویه کالیبره می شوند.

عوامل موثر:

توصیه سازنده تجهیز- در بسیاری از تجهیزات،کارخانه سازنده ،فواصل کالیبراسیون تجهیز را مشخص می کند در صورتی این توصیه معتبر است که موارد زیر از طرف سازنده مشخص باشد:

الف – حدود رواداری پارامتر(کمیت)

ب – فاصله زمانی معینی که در آن مقادیر پارامترها در محدوده رواداری باقی خواهد ماند.

ج- احتمال آن که در این فاصله زمانی معین پارامترها در رواداری باقی خواهد ماند.

عدم قطعیت مورد نیاز- حداکثر عدم قطعیت اندازه گیری برای یک کمیت مورد اندازه گیری است.معمولا عدم قطعیت تجهیزات و استاندارد های مرجع باید حداکثر یک سوم حداکثر خطای مجاز یا عدم قطعیت تجهیز تحت کالیبراسیون باشد.

پایداری- هرچه کوچکتر باشد (کمی)فاصله کالیبراسیون را می تواند طولانی تر کند. اگر تجهیزات دارای سوابق نامنظم، با فواصل زمانی متفاوت و طولانی مدت باشند، سازش بین نتایج کالیبراسیون می تواند مبنای مناسبی برای سنجش پایداری تجهیز باشد.

میزان و شدت استفاده-تجهیزات اندازه گیری در اثر کارکرد و استفاده نادرست متحمل فرسایش می شوند.

در تجهیزات الکتریکی و الکترومکانیکی و مکانیکی رانش با زمان هم وجود دارد که صرفه نظر از استفاده اتفاق می افتد. همه تجهیزات بلافاصله بعد از کالیبراسیون از مقادیر واقعی شان به یک سو رانش دارند.در بعضی موارد رانش آهسته و در بعضی موارد قابل توجه است.در بعضی از استاندارد ها تا اندازه ای میزان رانش قابل پیش بینی است.حداکثر فاصله کالیبراسیون نخستین را می توان از تحلیل مشخصات رانش نیز تعیین کرد.

بررسی های میان دوره ایی- آزمایشگاه باید یک برنامه بررسی میان دوره ایی داخلی اتخاذ کند که در مقایسات متقابل استاندارد های اولیه و ثانویه را شامل می شود. ثبت و تحلیل داده های این مقایسات در نمودار کنترل می تواند رفتار کوتاه مدت و بلند مدت خاص تجهیز را مشخص کند.برای تعیین اولین فاصله کالیبراسیون می توان این رفتار وابسته به زمان را با عدم قطعیت گواهینامه کالیبراسیون تجهیز و محدوده خطای مجاز آن مقایسه کرد. اگر در بررسی های میان دوره ایی مشخص شود که مشخصات اندازه شناختی تجهیز دارای رانش بوده، فاصله کالیبراسیون تعیین شده بایستی تجدیدنظر و تجهیز کالیبره مجدد شود. هر چه فاصله زمانی این مقایسات و بررسی ها کوتاه تر و نتایج نشان دهنده پایداری تجهیز باشد،فاصله کالیبراسیون می تواند طولانی تر اتخاذ شود.

شرایط محیط نگهداری- آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون باید شرایط محیطی ( دما ، رطوبت ، فشار، لرزش و…) تعریف شده و کنترل شده ای برای انجام آزمون و کالیبراسیون داشته باشند. اگر در غیر زمان کاری شرایط محیطی تحت کنترل نباشد،هر چه تغییرات بیشتر باشد فاصله کالیبراسیون باید کوتاه تر شود زیرا تغییرات شرایط محیطی باعث رانش مشخصات اندازه شناسی تجهیز می شود.

خارج از آزمایشگاه- تعداد دفعات استفاده تجهیز در خارج از آزمایشگاه که مستلزم جابه جایی و حمل ونقل آن می شود، از عوامل موثر در کاهش فاصله کالیبراسیون است، که باید در تعیین فاصله کالیبراسیون در نظر گرفته شود.

همچنین در مواقعی که تجهیز در خارج از آزمایشگاه استفاده می شود، ممکن است در شرایط محیطی غیر استاندارد و بسیار نامطلوب قرار بگیرد که هرچه مدت زمان استفاده و نگهداری در این شرایط بیشتر باشد فاصله کالیبراسیون باید کوتاه تر شود.

post

آزمون سنج دقیق در نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران

به مانند سال‌های گذشته نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران امسال نیز در اردیبهشت ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی برگزار خواهد شد. آزمون سنج دقیق در این نمایشگاه حضور داشته و از تمامی مشتریان گرامی دعوت می‌نماید تا از غرفه این شرکت بازدید نمایند.

با حضور در غرفه آزمون سنج دقیق ما را از نظرات و پیشنهادات خود برای ارائه خدمات بهتر، بهره مند فرمایید.

زمان: 5-8 اردیبهشت 1395 از ساعت 10 الی 18

مکان: محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران سالن 31B

post

وات هوایی، اندازه گیری های جدید توان صوت

توان صوت، مقدار کلی صوت تابیده شده از منبع، نظیر اسپیکر می باشد و اغلب برای توصیف بازده صوتی محصولات فنی استفاده می شود. این تعریف، آن را از محیط و فاصله تا منبع مستقل می سازد اما در واقع توان صوت می تواند تنها از اندازه گیری دیگر نظیر فشار صوت در موقعیت خاص تعیین شود. این تعریف غالباً موجب روش های اجرایی مختلف در تعیین توان صوت منبع خاص می شود که نتایج مختلف تولید می کند و به عدم قطعیت های تا سطح چندین دِسی بِل منجر می شود. که مقایسه الزامات قانونی تعریف شده را برای محافظت نویز با نتایج اندازه گیری در میدان غیرممکن می سازد.

این پروژه، اندازه گیری های غیر قابل ردیابی توان صوت را برقرار می سازد و استاندارد اولیه ای برای تحقق یکای وات در صوت هوایی با عدم قطعیت موردنظر نیم دسی بل را توسعه می دهد. همچنین منابع توان صوت اولیه را که از آن یکای وات می تواند به کاربران منتشر شود را توسعه می دهد.

post

تأسیس مؤسسه جدید اندازه شناسی كوانتوم

 

با تأسیس مؤسسه جدید اندازه شناسی كوانتوم در NPL بررسی و كشف خواص مكانیك كوانتوم و چگونگی كنترل آنها برای استفاده در فناوری های روز دنیا كه تاكنون در هاله ای از ابهام بوده اند شگفتی جدیدی را به همراه داشت. آزمایشگاه فیزیك ملی كشور انگلستان به عنوان قسمتی از برنامه فنآوری های كوانتوم ملی این كشور، اقدام به تأسیس این مؤسسه در سایت تتدینگتن خود نموده است. این مؤسسه جدید همه تحقیقات اندازه شناسی و علوم كوانتوم را با متخصصان فن اندازه شناسی مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد و تسهیل كننده نیازهای دانشگاهی و صنعت بوده و آزمایش، اعتبار سنجی و نهایتاً فنآوری ها و تحقیقات كوانتوم جدید را تجاری سازی میكند. مؤسسه اندازه شناسی كوانتوم با گردهمایی مهندسان، محققان دانشگاهی و دانشمندان آزمایشگاه اندازه شناسی ملی كشور انگلستان در یك محیط و فضای جمعی، نقش كلیدی در خلق صنعت بریتانیا كه مبتنی بر فنآوری های كوانتوم می باشد

داشته است. مؤسسه اندازه شناسی كوانتوم بعد ازطی یك فرآیند كاملا رقابتی به چهاردانشگاه و مركز جدید علمی پژوهشی بیرمینگتون، گلاسگو، آكسفورد و نیویورك مرتبط شده است. آقای جورج اسبورن ریاست دانشگاه در اظهاراتش در پاییز 2013 اعلام نمود این چهار مركز علمی آموزشی توسط شورای علمی پژوهشی، مهندسی و فیزیك و با هزینه ای بالغ بر 270 میلیون پوند در قالب برنامه ی فنآوری های كوانتوم بریتانیا پایه گذاری و تأسیس شده اند. این سرمایه گذاری باعث شد تا مؤسسه اندازه شناسی كوانتوم نیز مبلغ 4 میلیون پوند را متقبل نماید و این امر به منظور انتقال فنآوری های كوانتوم از آزمایشگاهها به بخش صنعت طراحی شده است. اندازه شناسی كوانتوم در مؤسسه اندازه شناسی بریتانیا نقش كلیدی مهمی را در از بین بردن فاصله و شكاف موجود بین علم كوانتوم و تجارت به عهده دارد. به عنوان مثال توسعه و گسترش ساعت های اتمی جهت ارائه زمان دقیق در جوامع انسانی. مؤسسه اندازه شناسی انگلستان یكی از معدودترین آزمایشگاههای مدرن دنیا است كه بطور پیوسته در حال گسترش و توسعه توانمندی های جدید خود از طریق برنامه های تحقیقاتی كاربردی می باشد و تاریخچه دراز مدت آن در علم كوانتوم به عملكرد موفقیت آمیزش در اولین ساعت اتمی جهان در پنجاه سال پیش بر می گردد. اخیراً این مؤسسه دقیق ترین استانداردها ی كوانتوم را درزمینه مقاومت و جریان مطرح كرده است. بعضی از فعالیت های در حال انجام مؤسسه اندازه شناسی كشور انگلستان شامل بررسی آخرین نسل ساعت های اتمی اپتیكی، سیستم های لیزری بسیار با ثبات، اندازه شناسی الكتریكال كوانتوم، مجموعه ای از سنسورهای كوانتوم بیس، ارتباطات كوانتوم و متریال كوانتوم مثل گرافین می شود. تحقیقات اندازه شناسی كوانتوم در دست اقدام است تا سیستم جدید یكاهای بین المللی مبتنی بر ثابت های فیزیكی بنیادی را تأسیس نماید. این مركز اندازه شناسی كه درراستای توانمندی های NPL در حركت است تلاش میكنند تا از فرآیند اندازه گیری هایی كه تحقیقات كوانتوم را تأیید می كند حمایت نماید و به فرآیند تجاری سازی سرعت ببخشد. مؤسسه اندازه شناسی كوانتوم مركزی خواهد بود برای همكاری های همه جانبه و ورود تعداد كثیری از محققین دانش آموخته و دیگر همكاران دانشگاهی را به سایت تتدینگتون خوش آمد می گوید. دانشجویان در كنار تیم علمی NPL با كاركردن بر پروژه های تحقیقاتی به آموزش نسل جدیدی از علوم كوانتوم و مهندسی مشغول می شوند. محققان دانشگاهی همچنین تلاش میكنند تا با ورود تجربیات علمی به NPL از امكانات ویژه و استانداردهای دقیق قابل دسترس بطور دقیق پیشرفت هایشان را مشخص ومعتبر سازند. اخیراً تلاش شده تا فعالیت های انجام شده به منظور معرفی و گسترش آزمایشگاههای اندازه شناسی مؤسسه NPL در راستای فناوری های كوانتوم وبا هدف فعال سازی بیشتر مؤسسه اندازه شناسی كوانتوم در سال 2015انجام گیرد.

 

منبع: NPL

 

post

پیش نویس استاندارد تجدید نظر دوم ISO IEC 17025

استاندارد ایزو 17025 با عنوان ( الزامات عمومی برای احراز صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون ) شامل کلیه الزاماتی است که آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون باید برآورده سازند تا بتوانند اثبات کنند که یک سیستم مدیریت را به کار گرفته و برقرار نگه می دارند و از نظر فنی صلاحیت دارند و نیز قادر به فراهم کردن نتایج فنی معتبر می باشند.

این استاندارد تعیین کننده الزامات عمومی برای کیفیت و احراز صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون می‌باشد. این استاندارد نظام مدیریتی و الزامات فنی آزمایشگاه را مورد هدف قرار می‌دهد. نظام مدیریتی در این استاندارد به ساختار سازمان برای مدیریت فرآیندها و یا فعالیت‌های آن اطلاق می‌شود که منابع ورودی سازمان ( محصولات یا خدمات آن) را به گونه‌ای تبدیل می‌کنند که برآورنده اهداف سازمان یا نیازمندی‌های کیفی مشتری‌های آن باشد و در عین حال با مقررات بیرونی سازمان نیز تطابق داشته باشد. این استاندارد به گونه‌ای تدوین شده که الزامات استاندارد ISO 9001  که به خدمات آزمون و کالیبراسیون مربوط می‌شود را شامل گردد و در عین حال الزامات فنی مورد نیاز برای احراز صلاحیت فنی را تعیین کند.

جهت کسب اطلاعات تکمیلی، فایل pdf پیش نویس تجدید نظر دوم این استاندارد را از بخش دانلودها دریافت و مطالعه فرمایید.

post

شستشوی الک در حمام اولتراسونیک

شستشو در حمام اولتراسونیک یک فرآیند است که با استفاده از امواج مافوق صوت(معمولا بین20-400 کیلو هرتز) و حلال مناسب انجام می شود که در این آزمایشگاه از این تکنولوژی برای تمیز کردن توری الک ها استفاده می شود.فرآیند شستشو بین 3 تا 6 دقیقه بطول می انجامد.شستشو در حمام آلتراسونیک با استفاده از حباب کاویتاسیون ناشی از فشار فرکانس بالا امواج صوت به تحریک یه محیط مادی مثل آب انجام می گردد.همانطور که می دانید صوت برخلاف نور برای آنکه بتواند منتشر شود نیاز به یک محیط مادی دارد،انتشار امواج صوتی در محیط مادی بصورت انتقال ارتعاشی از یک ذره به ذره مجاور می باشد بنابراین از آب و یا حلال دیگر بسته به نوع آلودگی و قطعه کار استفاده می شود،چون آب حلال بسیار عالی،غیر سمی ، غیر قابل اشتعال و سازگار با محیط زیست.استفاده از مواد شوینده سازگار با قطعه کار میتواند در کاهش کشش سحطی آب مناسب باشد.
بطور کلی هدف این است که بطور کامل تمام آثار آلودگی محکم و بهم چسبیده بروی توری الک و در داخل حفره ها بدون صدمه زدن به ابعاد نامی حفره ها برطرف شود.اولتراسونیک1

Ultrasonic Cleaning

introduction

ULTRASONIC CLEANING involves the use of high-frequency sound waves (above the upper range of human hearing, or about 18 kHz) to remove a variety of contaminants from parts immersed in aqueous media.  The contaminants can be dirt, oil, grease, buffing/polishing compounds, and mold release agents, just to name a few.  Materials that can be cleaned include metals, glass, ceramics, and so on.  Ultrasonic agitation can be used with a variety of cleaning agents: detailed information about these agents is available in the other articles on surface cleaning in this Section of the Handbook.

Typical applications found in the metals industry are removing chips and cutting oils from cutting and machining operations, removing buffing and polishing compounds prior to plating operations, and cleaning greases and sludge from rebuilt components for automotive and aircraft applications.

Ultrasonic cleaning is powerful enough to remove tough contaminants, yet gentle enough not to damage the substrate.  It provides excellent penetration and cleaning in the smallest crevices and between tightly spaced parts in a cleaning tank.

The use of ultrasonics in cleaning has become increasingly popular due to the restrictions on the use of chlorofluorocarbons such as 1,1,1-trichloroethane.  Because of these restrictions, many manufacturers and surface treaters are now using immersion cleaning technologies rather than solvent-based vapor degreasing.  The use of ultrasonics enables the cleaning of intricately shaped parts with an effectiveness that corresponds to that achieved by vapor degreasing.  Additional information about the regulation of surface cleaning chemicals is contained in the article “Environmental Regulation of Surface Engineering” in this Volume.  The article “Vapor Degreasing Alternatives” in this Volume includes descriptions of cleaning systems (some using ultrasonics) that have been designed to meet regulatory requirements while at the same time providing effective surface cleaning

PROCESS DESCRIPTION
In a process termed cavitation, micron-size bubbles form and grow due to alternating positive and negative pressure waves in a solution.  The bubbles subjected to these alternating pressure waves continue to grow until they reach resonant size.  Just prior to the bubble implosion (Fig. 1), there is a tremendous amount of energy stored inside the bubble itself.

Temperature inside a cavitating bubble can be extremely high, with pressures up to 500 atm.  The implosion event, when it occurs near a hard surface, changes the bubble into a jet about one-tenth the bubble size, which travels at speeds up to 400 km/hr toward the hard surface.  With the combination of pressure, temperature, and velocity, the jet frees contaminants from their bonds with the substrate.  Because of the inherently small size of the jet and the relatively large energy, ultrasonic cleaning has the ability to reach into small crevices and remove entrapped soils very effectively.

An excellent demonstration of this phenomenon is to take two flat glass microscope slides, put lipstick on a side of one, place the other slide over top, and wrap the slides with a rubber band.  When the slides are placed into an ultrasonic bath with nothing more than a mild detergent and hot water, within a few minutes the process of cavitation will work the lipstick out from between the slide assembly. It is the powerful scrubbing action and the extremely small size of the jet action that enable this to happen.

ULTRASOUND GENERATION
In order to produce the positive and negative pressure waves in the aqueous medium, a mechanical vibrating device is required.  Ultrasonic manufacturers make use of a diaphragm attached to high-frequency transducers.  The transducers, which vibrate at their resonant frequency due to a high-frequency electronic generator source, induce amplified vibration of the diaphragm.  This amplified vibration is the source of positive and negative pressure waves that propagate through the solution in the tank.  The operation is similar to the operation of a loudspeaker except that it occurs at higher frequencies.  When transmitted through water, these pressure waves create the cavitation processes.

The resonant frequency of the transducer determines the size and magnitude of the resonant bubbles.  Typically, ultrasonic transducers used in the cleaning industry range in frequency from 20 to 80 kHz.  The lower frequencies create larger bubbles with more energy, as can be seen by dipping a piece of heavy-duty aluminum foil in a tank.  The lower-frequency cleaners will tend to form larger dents, whereas higher-frequency cleaners form much smaller .dents

اولتراسونیک2

کالیبراسیون الک در این آزمایشگاه زیر نظر متخصصین این امر و با دقت فراوان انجام میپذیرد. لطفاً برای اطلاع از قیمت کالیبراسیون الک با خانم کلهر با شماره 61907-021 داخلی 303 تماس بگیرید.

post

20 می روز جهانی اندازه شناسی

موضوع روز جهانی اندازه شناسی 2015، اندازه گیری ها و نور است.این موضوع  به این دلیل انتخاب شد،تا با سال بین المللی نور و فناوریهای نوری سال 2015 مصادف باشد.ابتکار عمل جهانی طراحی شده،جهت اهمیت دادن بیشتر به نقش کلیدی، که نور و فنآوری های نوری در زندگی روزمره ما ایفا می کنند و اهمیت آنها برای توسعه پایدار و آینده ما در جامعه ای که در آن زندگی می کنیم.

اندازه شناسی،نقش اصلی در امکان پذیر ساختن کاربرد فنآوری های مبتنی بر نور ایفا می کند و نور به نوبه خود،مرکز بسیاری از مهمترین ارکان جدید فناآوری اندازه گیری های دقیق می باشد.روز جهانی اندازه شناسی،جشن سالانه امضای کنوانسیون متر،توسط نماینده های 70 کشوردر 20 می 1875 می باشد.این کنوانسیون چهارچوبی را برای همکاری جهانی در علم اندازه گیری و کاربردهای اجتماعی و تجاری و صنعتی اش تعیین کرد.هدف اصلی کنوانسیون متر،تطابق جهانی اندازه گیری و امروز نیز به اندازه سال 1875 حائز اهمیت می باشد.

پروژه روز جهانی اندازه شناسی بطور مشترک توسط BIPM و OIML تحقق می یابد.

پیام رئیس دفتر بین المللی اوزان و مقیاس ها

به مناسبت روز جهانی اندازه شناسی 2015

اندازه­ گیری­ ها و نور

azmoonlab

مارتین میلتون رئیس دفتر بین المللی اوزان و مقیاس ها

ترجمه: مهناز حشمی رئیس گروه استانداردسازی مرکز ملی اندازه شناسی

 

اندازه شناسی برای نور و نور برای اندازه شناسی

امسال، روز جهانی اندازه شناسی با سال بین المللی نور و فنآوری­های مبتنی بر نور که مجمع عمومی سازمان ملل متحد آن را اعلام و سازمان یونسکو سازماندهی کرد، همسو شده است. رویدادهای سال 2015 از نقش کلیدی نور در زندگی، چه به عنوان منبع انرژی، یا به عنوان اساس و پایه­ای برای فنآوری­های نوری و یا منبعی برای هیجان و شادی، تجلیل می­کنند.

اندازه شناسی در میسر ساختن به کارگیری فنآوری­های مبتنی بر نور نقش محوری دارد، برای مثال:

 • با توسعه­ شکل­های جدید نور رسانی­های کارآمد، نیاز به اندازه­گیری­­های جدید برای تعیین کمیّت راندمان آنها و تأثیری که بر ظاهر اشیا دارند حس می­شوند؛
 • تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در فنآوری­های خورشیدی مبتنی بر اطلاعات دقیق، برای بازده و طول عمر آنهاست؛
 • اندازه­گیری­های مستقیم از خورشید که توسط ماهواره­ها صورت می­گیرد، برای
  پی ریزی درک ما از تابش خورشیدی و نقش آن در تغییر آب و هوا ضروری است.

نور در کانون بسیاری از مهم­ترین اجزای جدید فنآوری­های پیشروی اندازه­گیری
می­باشد. چندین دهه، اندازه­گیری­های دقیق طولی وابسته به لیزرهای با پایداری بالا بوده است و در اندازه­گیری­های بسیار حساس مواد شیمیایی، از لیزرهای تنظیم پذیری استفاده می­شود که می­توانند انتقالات انفرادی را در مولکول­های هدف تشخیص دهند. اکنون قابلیت­های لیزرهای پایدار تا تولید دقیق­ترین “ساعت­های نوری” گسترش یافته که بستگی به نور ساطع شده از اتم­های منفردی دارد که توسط پرتوهای لیزر سرعتشان کند شده و به دام افتاده­اند.

امیدوارم که گرامیداست روز جهانی اندازه شناسی در 20 مه سال 2015 باعث ایجاد ارتباطات جدیدی بین جامعه­ی اندازه شناسی و کسانی که در زمینه­ی توسعه و بهره برداری از فنآوری­های وابسته به نور فعالیت می­کنند، شود. اکنون فرصت آن است که نشان دهیم همان­طورکه زندگی وابسته به نور می­باشد، تأمین ایمن، کارآمد، و مؤثر نور بستگی به اندازه­گیری دارد.

 

پیام رئیس دفتر بین المللی اندازه شناسی قانونی، BIML

به مناسبت روز جهانی اندازه شناسی 2015

اندازه­ گیری­ ها و نور

azmoonlab2

استفان پانوری رئیس دفتر بین المللی اندازه شناسی قانونی

ترجمه: مهناز حشمی رئیس گروه استانداردسازی مرکز ملی اندازه شناسی

همچنانکه برای روز جهانی اندازه شناسی، 2015، آماده می­شویم و موضوع امسال یعنی “اندازه­گیری­ها و نور” را مدنظر قرار می­دهیم، به این فکر می­کنیم که چگونه موضوع حال حاضر با موضوعات روز جهانی اندازه شناسی در سال­های گذشته بسیار مرتبط است.

 • نور در زندگی بسیار مهم است (موضوع سال 2013) ؛
 • روشنایی محل کار و خیابان هر دو برای سلامتی و ایمنی ما مفید هستند (به ترتیب موضوعات سال­های 2006 و 2012) و
 • با افزایش رشد اقتصادی در بسیاری از مناطق سیار­ه­ی ما، تقاضا برای نور بیشتر و در نتیجه برق بیشتر، قطعاً یک چالش انرژی جهانی ایجاد می­کند (موضوع سال 2014).

ما در جهانی بسیار بصری زندگی می­کنیم. هرروز شاهد طلوع آفتاب هستیم که نیازهای ضروری را برای زندگی فراهم می­سازد. هر روز درصد زیادی از مردم جهان می­توانند تنها با زدن یک کلید برق، چراغ برق را روشن کنند.

با این حال، مقاله­ی اخیری که در واشنگتن پست منتشر شد، چالش مهمی را شناسایی کرد: “میزان رشد برق جهانی کندتر از میزان رشد جمعیت است.” گزارشی از آژانس بین المللی انرژی IEA و بانک جهانی می­گوید: “با توجه به دستیابی جهانی، طبق معمول تجارت 12 درصد از جمعیت کل جهان در سال 2030 از الکتریسیته محروم خواهند بود …”

اگر در هزینه­ها افزایش قابل توجهی رخ ندهد و یا مسیری جدید برای حل مشکل اتخاذ نشود، این مسئله هیچ تغییری نخواهد کرد. سازمان ملل هم برای تشدید این مسئله، همزمان، در تلاش برای پرداختن به تغییرات آب و هوایی و جلوگیری از افزایش دمای جهانی به بیش از 2 درجه­ی سلسیوس است. برای رسیدن به هر دو هدف، تمام کشورهای جهان نیاز به بهبود بازده انرژی و تقویت میزان انرژی پاک تولیدی و مورد استفاده­شان دارند. این امر مستلزم موارد زیر است:

 • اندازه­گیری بیشتر برای درک و بهبود کارایی لوازم الکتریکی
 • افزایش در مقدار انرژی پاک تولیدی و مصرفی، و
 • استانداردهای اضافی بین المللی که به طور مستقیم در این حوزه مورد استفاده قرار می­گیرند.

نور می­تواند به عنوان یک موج یا ذره یا گاهی اوقات در هر دو نقش عمل کند. این امر کاملاً قابل توجه است. همچنین، به عنوان یک اندازه­شناس، ما به نور به عنوان چیزی که قابل اندازه­گیری است نگاه می­کنیم، اما از آن برای اندازه­گیری هم استفاده می­کنیم که دوباره قابل توجه است.

سرعت نور در خلاء، که معمولاً با c نشان داده می­شود، یک ثابت فیزیکی جهانی است که در بسیاری از حوزه­های فیزیک اهمیت دارد. مقدار مشخص آن دقیقاً 299 792 458m/s می­باشد، و متر SI نیز از طریق این ثابت جهانی تعریف شده است. فاصله، سرعت، دما، ترکیبات و آلودگی­های غذایی و محیط زیستی، اندازه­گیری­های معمول برای مترولوژی قانونی، همه را می­توان با استفاده از اشکال مختلف نور اندازه­گیری کرد.

این افکار مقدماتی باعث می­شوند که من با حیرت بسیار به این پدیده که هر روز به عنوان روشنایی از آن لذت می­بریم، توجه کنم. جامعه­ی اندازه شناسی قانونی از پیوستن به سازمان یونسکو در نامگذاری بین المللی نور بسیار خرسند است و برای شما شادی غیرقابل اندازه­گیری و آینده­ای بسیار پرنور آرزومندم.