post

تأسیس مؤسسه جدید اندازه شناسی كوانتوم

 

با تأسیس مؤسسه جدید اندازه شناسی كوانتوم در NPL بررسی و كشف خواص مكانیك كوانتوم و چگونگی كنترل آنها برای استفاده در فناوری های روز دنیا كه تاكنون در هاله ای از ابهام بوده اند شگفتی جدیدی را به همراه داشت. آزمایشگاه فیزیك ملی كشور انگلستان به عنوان قسمتی از برنامه فنآوری های كوانتوم ملی این كشور، اقدام به تأسیس این مؤسسه در سایت تتدینگتن خود نموده است. این مؤسسه جدید همه تحقیقات اندازه شناسی و علوم كوانتوم را با متخصصان فن اندازه شناسی مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد و تسهیل كننده نیازهای دانشگاهی و صنعت بوده و آزمایش، اعتبار سنجی و نهایتاً فنآوری ها و تحقیقات كوانتوم جدید را تجاری سازی میكند. مؤسسه اندازه شناسی كوانتوم با گردهمایی مهندسان، محققان دانشگاهی و دانشمندان آزمایشگاه اندازه شناسی ملی كشور انگلستان در یك محیط و فضای جمعی، نقش كلیدی در خلق صنعت بریتانیا كه مبتنی بر فنآوری های كوانتوم می باشد

داشته است. مؤسسه اندازه شناسی كوانتوم بعد ازطی یك فرآیند كاملا رقابتی به چهاردانشگاه و مركز جدید علمی پژوهشی بیرمینگتون، گلاسگو، آكسفورد و نیویورك مرتبط شده است. آقای جورج اسبورن ریاست دانشگاه در اظهاراتش در پاییز 2013 اعلام نمود این چهار مركز علمی آموزشی توسط شورای علمی پژوهشی، مهندسی و فیزیك و با هزینه ای بالغ بر 270 میلیون پوند در قالب برنامه ی فنآوری های كوانتوم بریتانیا پایه گذاری و تأسیس شده اند. این سرمایه گذاری باعث شد تا مؤسسه اندازه شناسی كوانتوم نیز مبلغ 4 میلیون پوند را متقبل نماید و این امر به منظور انتقال فنآوری های كوانتوم از آزمایشگاهها به بخش صنعت طراحی شده است. اندازه شناسی كوانتوم در مؤسسه اندازه شناسی بریتانیا نقش كلیدی مهمی را در از بین بردن فاصله و شكاف موجود بین علم كوانتوم و تجارت به عهده دارد. به عنوان مثال توسعه و گسترش ساعت های اتمی جهت ارائه زمان دقیق در جوامع انسانی. مؤسسه اندازه شناسی انگلستان یكی از معدودترین آزمایشگاههای مدرن دنیا است كه بطور پیوسته در حال گسترش و توسعه توانمندی های جدید خود از طریق برنامه های تحقیقاتی كاربردی می باشد و تاریخچه دراز مدت آن در علم كوانتوم به عملكرد موفقیت آمیزش در اولین ساعت اتمی جهان در پنجاه سال پیش بر می گردد. اخیراً این مؤسسه دقیق ترین استانداردها ی كوانتوم را درزمینه مقاومت و جریان مطرح كرده است. بعضی از فعالیت های در حال انجام مؤسسه اندازه شناسی كشور انگلستان شامل بررسی آخرین نسل ساعت های اتمی اپتیكی، سیستم های لیزری بسیار با ثبات، اندازه شناسی الكتریكال كوانتوم، مجموعه ای از سنسورهای كوانتوم بیس، ارتباطات كوانتوم و متریال كوانتوم مثل گرافین می شود. تحقیقات اندازه شناسی كوانتوم در دست اقدام است تا سیستم جدید یكاهای بین المللی مبتنی بر ثابت های فیزیكی بنیادی را تأسیس نماید. این مركز اندازه شناسی كه درراستای توانمندی های NPL در حركت است تلاش میكنند تا از فرآیند اندازه گیری هایی كه تحقیقات كوانتوم را تأیید می كند حمایت نماید و به فرآیند تجاری سازی سرعت ببخشد. مؤسسه اندازه شناسی كوانتوم مركزی خواهد بود برای همكاری های همه جانبه و ورود تعداد كثیری از محققین دانش آموخته و دیگر همكاران دانشگاهی را به سایت تتدینگتون خوش آمد می گوید. دانشجویان در كنار تیم علمی NPL با كاركردن بر پروژه های تحقیقاتی به آموزش نسل جدیدی از علوم كوانتوم و مهندسی مشغول می شوند. محققان دانشگاهی همچنین تلاش میكنند تا با ورود تجربیات علمی به NPL از امكانات ویژه و استانداردهای دقیق قابل دسترس بطور دقیق پیشرفت هایشان را مشخص ومعتبر سازند. اخیراً تلاش شده تا فعالیت های انجام شده به منظور معرفی و گسترش آزمایشگاههای اندازه شناسی مؤسسه NPL در راستای فناوری های كوانتوم وبا هدف فعال سازی بیشتر مؤسسه اندازه شناسی كوانتوم در سال 2015انجام گیرد.

 

منبع: NPL